Registrulprivind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

 

 Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

 

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

 

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

 

Publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică

 

Publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative 

 

Publicarea declarațiilor de căsătorie

 

Publicarea oricăror altor documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică

 

Publicarea oricăror altor documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară

 

 

 

 

 

 

Legaturi Utile

Guvernare transparentă, deschisă și participativă

gtsp

Autentificare

Imagini

10888415_592944984139081_6712935356794307017_n.jpg