Anunț/Invitație de participare la achizitia directa de lucrari privind executia de lucrari din cadrul obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri comunale str. Mihai Eminescu și str. Dragos Vodă, Comuna Burla, Judetul Suceava” din 13.05.2024.

Caiet de sarcini

Formulare

 

Notă informativă cu privire la selectarea deșeurilor ce urmeză a fi colectate

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

 

     Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie. Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR. www.returosgr.roDetalii

 

 

 

 

            Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Burla, titular al proiectului „Modernizare drumuri de inters local în comuna Burla, judeţul Suceava” propus a fi amplasat în com. Burla, jud. Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţionat.

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Data: 16.12.2022

 

 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul„Modernizare drumuri de interes local în comuna Burla, judeţul Suceava „

Comuna Burla anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Burla, judeţul Suceava „ propus a fi amplasat în com. Burla, jud. Suceava.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A şi la sediul Comunei Burla din com. Burla, nr. 391, jud. Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava.

 

Data: 06.12.2022

 

PRECIZĂRI REFERITOARE LA DELCLARAREA FOSELOR SEPTICE,

CONFORM HG NR. 714 /2022

ANUNȚ

     Primăria comunei Burla, vă aduce la cunoștință faptul că, prin apariția H.G. nr. 714/2022 s-a stabilit obligativitatea ca autorităţile publice locale să înfiinţeze şi să întreţină un registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ-teritorială.
       Astfel, persoanele fizice şi juridice au obligația de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate.
        Drept urmare, atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice care au pe proprietăţi astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toaletele cu bazine etc.), trebuie să depună, la Primăria comunei Burla, o cerere/declaraţie.
    Declaratia se completează și se depune la biroul Registrul Agricol, din cadrul Primăriei Burla.
       Precizăm că legislaţia prevede amenzi între 5.000 lei şi 10.000 lei în cazul în care nu se va depune această declaraţie.

   Model registru IAS autoritati ANAR      

   Model cerere fose septice

 

ANUNT NEGOCIERE DIRECTA 

 

 

      Logo RPL

      AUTORECENZAREA ASISTATA

      AUTORECENZAREA ON-LINE

     

ANUNT PRIVIND INSCRIEREA CANDIDATILOR PENTRU PERSONAL DE RECENSAMANT IN VEDEREA PRESTARII SERVICIILOR  AFERENTE RECENSAMANTULUI POPULATIEI SI LOCUINTELOR RUNDA 2021 IN TERITORIU

       Job

PRIMARIA COMUNEI BURLA , IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.618 ALIN.2DIN ORDONANTA DE URGENTA NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT IN COMPARTIMENTUL BUGET - FINANTE, IMPOZITE SI TAXE, RESURSE UMANE.

 ANUNT 

FISA POSTULUI

 

 ANUNT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE

   

   ANUNT REFERITOR LA PROCESUL DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND ELABORAREA P.U.Z. “ INFIINTARE FERMA ZOOTEHNICA PRIN CONSTRUIRE ADAPOST VACI DE LAPTE, ANEXE SI ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE IN SAT BURLA, COMUNA BURLA, JUDETUL SUCEAVA”.

Legaturi Utile

Guvernare transparentă, deschisă și participativă

gtsp

Autentificare

Imagini

10393793_592944914139088_7823658437398771802_n.jpg